Maratón klub Kladno

logo

Externista CERNu F. Tůma potvrzuje Einsteina

Publikováno 21. 11. 2011
Po návratu domů z každého závodu Kladensko – Rakovnického poháru nedočkavě otevírám stránky Maratón Kladno.cz, abych se pokochal či naopak nechal otrávit mými výsledky z právě skončeného běhu. Nejinak tomu bylo i letos po závodu Dvojic.

To, co jsem však na našich stránkách našel, mně přímo vyrazilo dech. Okamžitě jsem zapomněl na výsledné minuty a vteřiny a téměř bez dechu jsem zhltnul článek od externího pracovníka CERNu Františka Tůmy „ Co všechno může způsobit vědeckou revoluci“. Ve svém článku nás František informuje, že členům týmu OPERA se podařilo opětovně dokázat nadsvětelnou rychlost mionových neutrin a dát tak impuls ke kompletní přestavbě základů fyziky. Okamžitě jsem do vyhledávače zadal heslo „Neutrino Velocity“ a snad v deseti článcích s totožným obsahem jsem se dozvěděl totéž, co náš president Maratón klubu Kladno publikoval před dvěma dny na našich stránkách. Snad jen s malým rozdílem, že s generálním rozhodnutím pro revizi fyziky je nutné počkat na nezávislé proměření rychlosti neutrin i jinými laboratořemi.

Po přečtení všech článků ve mně převládly dva základní pocity. První z nich byla skutečnost, že tak významný den světové fyziky mně doslova utekl mezi prsty. Stalo se tak díky agentům od RWE, které jsem celý den, kdy byla publikována tato zpráva, musel odhánět od dveří a posléze i shazovat se schodů. Proto jsem tak významnou událost pro celou vědeckou veřejnost propásl jsa zaneprázdněn tak přízemní záležitostí. Druhá věc, která na mě zapůsobila snad ještě silněji, byla Františkova skromnost. Věděl jsem, že byl členem týmu OPERA, i když oficiálně se jeho jméno v žádném seznamu neobjevilo. Vše bylo způsobeno Frantovou účastí na maratónu v Turíně. Sponzoři projektu OPERA si totiž vymínili, že oficiálně se v seznamu vědeckých pracovníků mohou objevit pouze ti, kteří byli před rozhodujícím pokusem na společné fotografii s jejich logem. No a protože Franta Tůma byl v době fotografování v Turíně a do Ženevy dorazil až po skončení celé propagační akce, nemohlo být jeho jméno ani uvedeno ve vědeckém týmu OPERA. Celé nedopatření by se dalo shrnout do sloganu František Tůma pozdě přicházející…

Teprve po notné době, když jsem alespoň částečně strávil hluboký zážitek z publikovaného článku, vrátil jsem se k původnímu záměru, proč jsem otevřel naše stránky. Jako vždy jsem nejprve zjistil kolikátý jsem byl v kategorii, kolikátý jsem byl celkově, kdo předběhl mě, koho jsem předběhl já. Najednou jsem strnul. U mého jména byl výsledný čas 44 : 00 avšak já jsem na svých hodinkách zaznamenal údaj 43 : 59,98. Okamžitě jsem byl u Einsteina a jeho speciální teorie relativity, u Lorenzových transformací a dilataci času. Podle dosud platných poznatků v případě pozorovatele v klidu a vztažné soustavy pohybující se určitou rychlostí, dochází u rychleji pohybující se soustavy k pomalejšímu plynutí času! A je nad slunce jasné, že v tomto případě klidového pozorovatele představoval coby časoměřič František a já jsem byl vůči němu tou soustavou pohybující se určitou rychlostí. Až mě zamrazilo, jak jednoduchým pokusem bylo možné dokázat Einsteinovu teorii relativity! Vím, že Einsteinova teorie je platná pro vysoké rychlosti, ale já jsem v závodu Dvojic běžel opravdu rychle, protože jsem porazil Pavla Kratinu, Pavla Vinše, Bena Pucholta, Zdeňka Kučeru, což se mně normálně nestává. Uvedená skutečnost jasně dokládá vysokou rychlost mého běhu, tedy pohybující se vztažné soustavy a tedy opravňuje i tento pokus uznat jako důkaz Einsteinovy teorie relativity.

Ale vraťme se k nejnovějšímu objevu nadsvětelné rychlosti neutrin. Po dlouhá léta platila Newtonova mechanika. Pak se ukázalo, že se jedná speciální případ pohybu těles, běžnými, můžeme snad říci občanskými rychlostmi. Pokud dojde ke zvýšení rychlosti pohybu na úroveň srovnatelnou s rychlostí světla, Newtonovy zákony přestávají fungovat a nastupuje speciální teorie relativity. Vezmeme-li v potaz i gravitační působení, je třeba zmíněnou speciální teorii relativity nahradit ještě něčím obecnějším, což splňuje obecná teorie relativity. Najednou zde však máme nadsvětelnou rychlost neutrin. Ukazuje se, že obecná teorie relativity bude speciálním případem ještě něčeho obecnějšího, k čemuž základy bude potřeba teprve vybudovat. A jsme u otázky Františka Tůmy, kterou vyslovuje ve svém článku a ptá se, jestli ještě můžeme věřit platnosti vztahu E = mc2. Netroufám si o této otázce polemizovat, je to spíš úkol pro něj a jeho kolegy z OPERY či CERNu. Já se jen pokusím v následujících řádcích se zamyslet nad Lorenzovými transformacemi vzhledem k dilataci času, kontrakci délek a přírůstku hmotnosti v závislosti na rychlosti pohybu těles (částic).

V případě pohybu těles rychlostí blízkou k rychlosti světla dochází ke vzrůstu hmotnosti, zpomalení času a zkrácení rozměru tělesa ve směru jeho pohybu. Pokud by se rychlost hmotného tělesa limitně blížila k rychlosti světla, hodnota jeho hmotnosti by se blížila k nekonečnu, rychlost toku času by konvergovala k nule stejně tak jako i jeho rozměr ve směru pohybu. A co by se stalo v případě nadsvětelné rychlosti? Hmotnost by nabyla záporné hodnoty, ale záporná hodnota hmotnosti by se s dále narůstající nadsvětelnou rychlostí postupně snižovala. Rovněž čas by nabyl záporné hodnoty (tok času pozpátku?) a také rozměr ve směru pohybu by byl záporný. Laicky bych si byl možná schopen představit zápornou hmotnost a dát ji do souvislosti s temnou energií vesmíru, která na rozdíl od gravitační síly způsobuje rozpínání vesmíru. Ale co se záporným časem a záporným rozměrem? Tak daleko již moje fantazie nesahá. Bude asi nutné pro nadsvětelné rychlosti opustit Lorenzovu transformaci, opustit Einsteinovu obecnou teorii relativity, prohlásit ji za speciální případ ještě něčeho obecnějšího a to obecnější začít hledat. To je však už opět úkol pro Františka a jeho kolegy z CERNu.

Závěrem mých úvah by bylo možná vhodné uvést, jak moc vlastně byla neutriny překonána rychlost světla. Vzdálenost 730 km urazila o 60 nanosekund dříve, než by odpovídalo světelné rychlosti. Z toho vyplývá, že se pohybovala pouze o 8 km/s rychleji než světlo. V porovnání s konstantou c = 299 792 km/s jde pouze o 1,000026 násobné překročení rychlosti světla. Nad tím by někdo mohl jen tak mávnout rukou. Vrátíme-li se však zpět k dříve provedenému rozboru Lorenzovy transformace platné pro hmotnost, musíme si uvědomit, že právě při nízkém překročení světelné rychlosti dostáváme nejvyšší hodnoty záporné hmotnosti!

Problém nadsvětelné rychlosti je určitě jednou z nejvzrušivějších otázek postavenou před lidstvo a lze si jen přát, abychom se ještě dožili jeho řešení. A můžeme si blahopřát, že nemalou měrou k tomu může přispět i občan naší republiky a prezident Maratón klubu Kladno František Tůma a současně opravdový nástupce našeho velikána Járy Cimrmana!

Jiří Fingerhut


Maratón klub Kladno

Je spolek se zaměřením na vytrvalostní běh a pořádání běžeckých závodů. 

Nabídka sponzorům
Připravujeme

so 9. března 2024
Těškovský okruh

Kde: Fotbalové hřiště FC Těškov
Délka trati: 7,3 Km
Start: 11:00 a dětské běhy 10:00
Informace zde


čt 14. března 2024
Narozeninová 5

Kde: Městský stadion Kladno (Sletiště)
Délka trati: 5 Km
Start: 16:30
Informace zde


ne 24. března 2024
Jarní běžecký den v Unhošti - Benův memoriál

Kde: Unhošť, Sokolovna, Melicharova 60
Délka trati: 42,2 Km, 21,1 km a 10 km
Start: 10:00
Informace zde


ne 31. března 2024
Testování čipové časomíry - měřený trénink

Kde: Na Cimrmanském, Kladno-Rozdělov
Délka trati: 10 Km
Start: 10:30
Informace zde

© Maratón klub Kladno | Mapa stránek | Napište nám